Huisarts in opleiding – Huisartsenpraktijk de Linie – APELDOORN
Uw huisarts in Apeldoorn
Naast informatie over de praktijk zijn er verschillende formulieren en diensten voor u beschikbaar!

Online regelen

Huisarts in opleiding

Per 01-02-2023  zal dokter I. Franken onder supervisie van dokter E.B. Ronner in de praktijk werken.
Zij zit nu in het derde en laatste jaar van haar opleiding tot huisarts en is verbonden aan Radboud UMC in Nijmegen.

Iedere huisarts in opleiding heeft zijn/haar studie geneeskunde afgerond en is bevoegd arts.
De huisartsenopleiding bestaat uit een eerste jaar in een huisartsenpraktijk.
Het tweede jaar zijn stages bij de psychiatrie, de acute geneeskunde en de ouderenzorg.
Het derde jaar is opnieuw in een huisartsenpraktijk.


Coassistentent:

Ïncidenteel zal er binnen onze praktijk een coassistenten worden begeleid door één van de huisartsen.
Een coassistent is een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet. Deze stages heten ‘coschappen’ en duren meestal drie tot tien weken.
Een geneeskundestudent doorloopt tijdens zijn studie meerdere coschappen.
De coschappen hebben als doel om de student kennis te laten maken met de meeste medische vakgebieden. Daarnaast leert een coassistent hoe
de zorg is ingericht en hoe zorgverleners met elkaar samenwerken.

De coassistent mag in opdracht van een arts werkzaamheden en handelingen verrichten. De werkzaamheden van een coassistent vallen onder de
verantwoordelijkheid van de huisarts die hem begeleidt. Hij heeft net als iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht.